search Accommodation
My Accommodation
+420 774 22 77 11

travel insurance

 

S našimi pobyty si můžete sjednat cestovní pojištění vč. storno pobytu, které není zahrnuto v ceně pobytů nejen s vlastní dopravou.

Cestovní pojištění je důležité zejména kvůli pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám a pojištění stornopoplatků pobytu. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie.

Pokrytí všech plánovaných aktivit je u individuálně uzavřených pojistek potřeba ověřit podrobným studiem smluvních podmínek, a to i u doprovodných pojištění k platebním kartám. Dobré podmínky vám zajistí spolehlivá pojišťovna, dostatečný limit krytí a kvalitní asistenční služba.

Zákazníkům na zájezdech pořádaných Adventurou nabízíme cestovní pojištění za zvýhodněných podmínek u pojišťovny UNION., se kterou spolupracujeme už mnoho let a máme s ní velmi dobré zkušenosti.

Naše pojištění kryje v rámci základní sazby i veškeré sportovní aktivity, které patří do programu zájezdu, a není tedy potřeba uzavírat sportovní připojištění! Tyto nadstandardní podmínky lze získat pouze naším prostřednictvím, nikoli v pobočkách pojišťovny.

!!!CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ SJEDNÁNO BĚHEM PÁR MINUT!!!

Toto pojištění vám sjednáme u slovenské pojišťovny Union a.s.

Pro cesty do zahraničí si můžete vybrat z následujících typů pojištění:

KOMPLETNÍ PŘEHLED BALÍKŮ POJIŠTĚNÍ

FAQ 

 

CENÍKY POJIŠTĚNÍ KOMPLET

 

Postup sjednání pojištění:

  • k vašemu pobytu ve vašem klientském účtu naleznete formulář, který vyplňte a pošlete
  • pokud objednáváte již při objednávce, budeme Vás kontaktovat a vyřešíme typ cestovního pojištění
  • na základě vaší objednávky Vám zašleme vygenerovanou podepsanou smlouvu emailem
  • na základě zaplacené služby Vám zašleme eletronickou kartu pojištění

DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

Doporučení před cestou

V souvislosti se současnou situací šíření koronaviru ve světě, doporučujeme klientům v první řadě sledovat nejnovější upozornění na cesty, zveřejněné na stránkách Ministerstva zahraničních věcí, které zahrnuje aktuální varování a doporučení a podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí. Tyto informace jsou každodenně aktualizovány podle současné situace.

Pojištění léčebných výloh během pobytu v zahraničí

Pokud pojištěný onemocní v zahraničí nemocí COVID-19, ve smyslu příslušných pojistných podmínek cestovního pojištění a v souladu s podmínkami dojednanými v pojistné smlouvě, má léčebné výlohy v důsledku onemocnění kryté -- jde zpravidla o náklady na ambulantní ošetření, předepsané léky, hospitalizaci a ošetření během hospitalizace, případně i repatriaci zpět do republiky.

Na které případy se cestovní pojištění nevztahuje

Cestovní pojištění se nevztahuje na případy, kdy pojistná událost mohla být předvídaná, očekávaná anebo již byla známa v době uzavření pojistné smlouvy.

Do této kategorie spadají i země, kde byla aktuální epidemiologická situace Ministerstvem zahraničních věcí vyhodnocená jako vysoce riziková, tudíž s vysokou pravděpodobností možné nákazy koronavirem. Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí jsou tyto země označené červeně a neoznačené žádnou barvou na tzv. Semaforu. Pokud klient do „červeně označené země a neoznačené země“ vycestuje, cestovní pojištění se na onemocnění COVID-19 nevztahuje.

Pokud pojištěný vědomě nedodržel bezpečnostní nařízení či opatření a pokyny místních úřadů v dané zemi -- v takovém případě pojišťovna neposkytne pojistné plnění.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ní spojené se nepovažují za náklady na poskytování zdravotní péče, a tudíž nejsou pojištěním léčebných výloh kryté. Cestovní pojištění se také nevztahuje na náklady náhradní dopravy zpět do vlasti po uvíznutí v karanténě.

Pojištění storna zájezdu / storna objednané služby

Z pojištění storna zájezdu / storna objednané služby nevzniká nárok na pojistné plnění, a to ani v případě, pokud MZV zveřejní oficiální upozornění s doporučením necestovat do oblastí postižených koronavirem.

V souladu s platnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění by takovýto nárok vznikl pouze v případě, pokud by takovéto oficiální upozornění s doporučením necestovat MZV zveřejnilo v souvislosti se živelnou událostí, válkou, občanskými nepokoji nebo terorismem.

Onemocnění nemocí COVID-19 je důvodem pro uplatnění storna zájezdu / storna objednaných služeb. Karanténa (bez lékařem potvrzené diagnózy nákazy COVIDem-19) důvodem pro uplatnění storna zájezdu / objednaných služeb není.

Asistenční služba je oporou

Asistenční služba je klientům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě nečekané události v zahraničí doporučujeme jí kontaktovat, klientům poradí, jak postupovat a na co mají v dané situaci nárok.