search Accommodation
My Accommodation
+420 774 22 77 11

roamingové poplatky 2017

Změny v účtování roamingových poplatků od 15. června 2018

Publikováno: 13.6.2017
Autor: Ministro Průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/evropska-unie/zmeny-v-uctovani-roamingovych-poplatku-od-15--cervna-2017--229456/

Připravili jsme pro zákazníky využívající roaming v zemích Evropského hospodářského prostoru odpovědi na typické otázky týkající se změn v účtování roamingových poplatků od 15. června 2017. Změny jsou vyvolány regulačními pravidly EU a mají pozitivní vliv na snižování cen roamingu.


Kterých zemí se týká regulace roamingových služeb a od kterého data dochází ke zrušení roamingových příplatků?

Regulace roamingových služeb orgány EU se týká všech zemí Evropského hospodářského prostoru tj. zemí Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie), dále pak Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Netýká se Švýcarska.

Ke zrušení roamingových příplatků dojde 15. června 2017.

 

Platí regulační pravidla pro všechny roamingové tarify?

Každý mobilní operátor je povinen poskytovat základní roamingový tarif splňující regulační pravidla. Kromě toho však může nabídnout ještě jiné roamingové tarify, které tato pravidla nemusí respektovat, jejich použití však v některých případech může být pro zákazníka výhodnější (např. při roamingu mimo země EHP). Doporučujeme provést u operátora kontrolu, jaký roamingový program máte nastaven, popřípadě provést jeho změnu podle potřeb zákazníka.

 

Na své SIM mám nastaven tarif s neomezeným národním voláním do všech sítí. Kolik zaplatím za roaming v zemích EU?

Odchozí roaming v členských zemích EHP je v rámci zóny EHS v tomto případě již obsažen v tarifu a neplatí se žádný roamingový příplatek. Příchozí roaming je bezplatný.

 

Můj tarif obsahuje volné jednotky do ostatních sítí. Je možno tyto jednotky využít i pro volání v roamingu v rámci EU?

Ano, a to až do vyčerpání těchto jednotek, po jejich vyčerpání zaplatíte stejně jako za volání do jiné sítě v rámci národního provozu. Příchozí roaming je bezplatný.

 

Můj tarif obsahuje volné jednotky do vlastní sítě. Je možno tyto jednotky využít i pro volání v roamingu v rámci EU?

Ne, v odchozím roamingu zaplatíte stejně jako za volání do jiné sítě v rámci národního provozu. Příchozí roaming je bezplatný.

 

Můj tarif neobsahuje žádné volné jednotky. Kolik zaplatím za roamingová volání v rámci EU?

Za odchozí roaming zaplatíte stejně jako za volání do jiné sítě v rámci národního provozu, přičemž je lhostejno, zda využíváte paušální tarif nebo předplacenou kartu. Příchozí roaming je zdarma.

 

Platí pro volání z vlastní sítě do zemí EU stejné ceny jako pro volání v zóně EU?

Ne, odchozí volání z vlastní sítě do zemí EU není považováno za roaming, ale za mezinárodní volání. U některých operátorů však mohou být shodné s cenami za odchozí roaming. Vzhledem k tomu, že regulační pravidla EU nijak nelimitují ceny těchto volání, doporučujeme v případě využívání mezinárodních volání řádné prostudování ceníku příslušného poskytovatele služeb, v případě intenzivnějšího využívání pak zvážit vhodnou volbu provozovatele veřejné komunikační sítě, použití služeb virtuálního operátora (ceny mezinárodních volání u některých virtuálních operátorů mohou být výrazně nižší) nebo volbu jiného řešení pro mezinárodní hovory.

 

Platí pro roaming ve Švýcarsku stejná cenová pravidla jako pro roaming v zemích EU?

Obecně neplatí, neboť Švýcarsko není členem EHP. Někteří poskytovatelé služeb však i ve Švýcarsku pro některé roamingové tarify poskytují roamingové služby za stejných podmínek jako v zemích EHP. Doporučujeme provést kontrolu v ceníku příslušného poskytovatele služeb.

 

Existuje nějaké časové nebo objemové omezení pro využívání bezplatného roamingového příplatku?

Ano. Tato omezení však musejí být uvedena v příslušném ceníku poskytovatele služeb a nesmí být v rozporu s regulačními pravidly EU. Velmi zjednodušeně lze uvést, že rozsah využívání služby ve vlastní síti by měl převládat nad rozsahem využívání služeb v roamingu, v opačném případě může poskytovatel služby účtovat následný příplatek k maloobchodní roamingové službě.

 

Ve svém tarifu mám balíček dat pro připojení k internetu. Kolik zaplatím za data v jiném státě EU?

Pokud máte u svého tarifu povolena data v roamingu, příplatek za připojení v jiném státě EHP již neplatíte. Přenesená data se strhávají z Vašeho balíčku. Při větším objemu data však může být uplatněna Fair User Policy. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušném ceníku poskytovatele služeb, nesmí přitom být v rozporu s regulačními pravidly EU.